שרותי חשבות

ראשי >שרותי המשרד>מתן שירותי חשבות וניהול תזרים
החברה תעמיד חשב לטובת העסק אשר יגיע למשרדי החברה
וייתן לחברה שירותים שבועיים שיכלולו :


• דוחות תזרים חודשים לשם ניהול מערך התשלומים לספקים.

• הכנת דוחות ניהולים ודוחות רווח והפסד תקופתיים.

• ישיבה מול ספקים בנוגע לתקופת אשראי ותשלומים.

• ביצוע בדיקות תקופתיות בגין הוצאות שוטפות בעסק תוך חיפוש חלופות זולות יותר
רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il