תנאי ההלוואה

 • סכום ההלוואה יהיה עד סך של 500,000 אלף ש"ח. 
 • שיעור הריבית המכסימלית  - פריים + 3.5 (יקבע ע"פ הלקוח). 
 • ערבות מדינה של 70% מגובה ההלוואה המאושרת. 

תהליך אישור הלוואה

 • בדיקה ראשונית על הלקוח לקבלת אישור עקרוני. 
 • הכנת תוכנית עסקית כולל נתונים כספים ובנקאיים. 
 • הגשת התוכנית ואישורה ע"י הגוף המממן. 
 • ביקור בבית העסק. 
 • לאחר אישור יפתח חשבון בנק. 
 • קבלת הכסף לאחר אישור סופי ופתיחת חשבון הבנק. 

ביטחונות נדרשים

 • ערבויות אישיות של בעלי העסק להלוואה. 
 • ערבות בן/בת הזוג בעסקים שאינם תאגיד(חברה). 

ביטחונות בגובה של עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת. 

דרישות סף לקבלת הלוואה

 • מחזור שנתי שאיננו עולה על 22 מיליון. 
 • מספר מוסעקים כולל עד 70. 
 • העסק איננו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית.
רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il