הלוואות ליצואנים בערבות מדינה

ראשי >אשראי לעסקים>הלוואות ליצואנים

תנאי ההלוואה

 • סכום ההלוואה יהיה עד סך של 1,000,000 מיליון דולר 
 • תנאי האשראי – 60 חודשים כולל תקופת גרייס עד 11 חודש. 
 • שיעור הריבית המקסימלית  - יקבע בהתאם לשיקולי הבנק. 
 • ערבות מדינה של 70% מגובה ההלוואה המאושרת. 

תהליך אישור הלוואה

 • בדיקה ראשונית על הלקוח לקבלת אישור עקרוני. 
 • הכנת תוכנית עסקית כולל נתונים כספים ובנקאיים. 
 • הגשת התוכנית ואישורה ע"י הגוף המממן. 
 • ביקור בבית העסק. 
 • לאחר אישור יפתח חשבון בנק. 
 • קבלת הכסף לאחר אישור סופי ופתיחת חשבון הבנק. 

בטחונות נדרשים

 • ערבויות אישיות של בעלי העסק להלוואה. 
 • ערבות בן/בת הזוג בעסקים שאינם תאגיד(חברה). 
 • ביטחונות בגובה של עד 30% מגובה ההלוואה המאושרת. 

דרישות סף לקבלת הלוואה

 • מחזור שנתי שאיננו עולה על 15 מיליון דולר. 
 • מספר מוסקים כולל עד 70. 
 • העסק איננו מוגבל ואין כנגדו עיקולים או תביעות מהמערכת הבנקאית. 
 • תאגיד אשר עיקר עסקיו, וכן השליטה והניהול עליו מופעלים בישראל. 
 • אין לעסק חובות לרשויות המס.
רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il