הליווי הבנקאי הפיננסי בא לסייע לבעלי העסק/מנכ"ל החברה בניהול הפיננסי והבנקאי  של החברה, בקבלת החלטות בזמן אמת, ובהובלת החברה לניהול נכון ויעיל תוך הפרדה בין ניהול עסקי תפעולי של העסק ובין ניהול פיננסי בנקאי.

 • אחת הבעיות העיקריות בהן נתקל בעל עסק בבואו לפגישה מול המערכת הבנקאית זו "השפה". מנהלי הבנק מדברים ב"שפה" של תזרים , צורכי אשראי , ביטחונות ואילו בעל העסק מדבר ב"שפה" של מחזורים פעילות וצרכים.


  חברתנו באה לגשר על הפערים הנ"ל :

   

  • החברה תבצע ניתוח של העסק – התחייבויות , מחזורים , לקוחות , צורכי אשראי ועוד.
  • החברה תערוך את הנתונים בצורה מקצועית תוך הגדרת צורכי העסק נכון ליום הבקשה תוך התבססות על צורך עתידי לתקופה הקרובה.
  • החברה תגיש את התוכנית העסקית לבנק ותלווה את הלקוח עד קבלת האשראי המבוקש.
  • החברה תלווה את הלקוח ( במקרה ואין הלקוח מעוניין אזי אין התחייבות מצידו) במהלך החודשים לאחר קבלת האשראי.

   

  החברה תעמיד לרשות החברה חשב שיגיע למשרדי החברה וייתן לווי פעיל לחברה פעם בשבוע שיכלול :

  • הכנת דוחות תזרים חודשים שלפיהם תפיק החברה ציקים לספקים.
  • הכנת דוחות רווח והפסד תקופתיים.
  • ישיבה מול ספקים לניהול משא ומתן בנוגע לתקופת אשראי ותשלומים.
  • ביצוע בדיקות תקופתיות בגין הוצאות שוטפות בעסק תוך חיפוש חלופות זולות יותר.
  • ביצוע התאמה בין עמלות הבנק שיורדות לבין המקובל והקטנתם.

   

  יש להוסיף ולציין, כי בזכות פעילותנו הרבה מול המערכת הבנקאית בארץ וניהול לקוחותינו בצורה מקצועית יש התחשבות רבה של המערכת הבנקאית בתוכניות העסקיות המועברות ע"י חברתנו בעת בקשת האשראי.

רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il