רמת החיים שלנו מבוססת על הכנסה אותה אנו מייצרים במהלך העבודה השוטפת.

כל אדם רוקם תוכניות לעתיד כאשר חלק עיקרי מתוכניות אלו מתמקד בדאגה לרווחתם של בני המשפחה, בן או בת הזוג והילדים. ביטוח חיים מבטיח לך שבני משפחתך אכן ייהנו ממה שתכננת עבורם בזכות כספים שיועברו אליהם מחברת הביטוח במקרה וחס וחלילה יקרה לך "משהו". ביטוח החיים מכוון להבטיח למשפחה מקור הכנסה לאחר אובדן אחד המפרנסים בבית, או לפחות סכום כסף שיאפשר לה להתמודד בתקופת ההסתגלות הקשה.

העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק. כיסוי ביטוחי במקרה ובו מת המבוטח במהלך תקופת הביטוח יקבלו המוטבים שבפוליסה סכום חד-פעמי או קצבה חודשית. ריסק מפני מוות מוקדם וריסק מפני אובדן כושר עבודה חדלים להתקיים לאחר גיל הפרישה.

ביטוח חיים בא להגן מפני הסיכון של אובדן היכולת להתפרנס, ובהתאם לכך, ההטבה הכספית למבוטח (או למוטבים שבחר) משולמת כאשר קורה אחד המקרים הבאים (הפירוט המדויק משתנה בהתאם לסוג הביטוח):

·        מות המבוטח.

·        הגעת המבוטח לגיל שנקבע בפוליסה (בדרך כלל גיל פרישה).

·        הפיכת המבוטח לנכה, כך שנפגעת יכולתו לפרנס את עצמו.

 

מאפיינים ייחודים של פוליסה לביטוח חיים:

בפוליסת ביטוח חיים ניתן למצוא שילוב של מאפיינים ייחודים, אשר נובעים מאופייה של הפוליסה ועל פי חוק ,לדוגמא :

·    פוליסה לביטוח חיים אינה ניתנת לביטול באופן חד צדדי על ידי חברת הביטוח, אלא אם המבוטח לא שילם את הפרמיה לפוליסה והחברה הודיעה לו על כך, בהתאם להוראות החוק.

·    בפוליסה לביטוח חיים יכול המבוטח למנות מוטבים למקרה מוות, והוא רשאי למנות כמוטב כל אדם בו יבחר. במקרה של מות המבוטח במהלך תקופת הביטוח יהיו המוטבים זכאים לסכום הביטוח בכיסוי הביטוחי למקרה מוות.

·    בביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא אין סייגים לחבות חברת הביטוח לשלם את דמי הביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. (למעט אם פעל המבוטח בכוונת מרמה, למשל, ובכפוף להוראות החוק) החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח רק אם מקרה הביטוח ארע עקב התאבדות המבוטח תוך 12 חודשים ממועד תחילת הביטוח.

ישנם ארבעה סוגים בסיסיים של פוליסות ביטוח חיים:

 

ביטוח פרט:
פוליסה הנרכשת ע"י  אדם פרטי ומורכבת מביטוח וחיסכון. לדוגמא :
פוליסת מנהלים -  

פוליסת מנהלים נעשית על ידי המעביד והמוטבים הם העובדים כאשר התשלומים החודשיים נחלקים בין העובד למעביד.

פוליסה זו נעשית כאלטרנטיבה לקופת גמל או לקרן פנסיה ומאושרת כקופת גמל וכפופה לתקנות מס הכנסה.


פוליסת עצמאיים:
פוליסה שנעשית על ידי אדם עצמאי הרוצה לבטח את עצמו , הפוליסה מאושרת כקופת גמל וכפופה לתקנות מס הכנסה.


פוליסה קבוצתית:
פוליסת ריסק טהור הנעשית על ידי המעסיק , או ספק שירות. כאשר את הפוליסה יכול לשלם המעביד או העובד.

צריך להוסיף כי לגבי ביטוח חיים לא קיימת מגבלה על סכום הביטוח שניתן לרכוש. וכן אין מגבלה על מספר הפוליסות שיכול מבוטח לרכוש.

רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il