כל יום אנו חשופים לפעילויות שונות המשפיעות על חיינו העלולים לגרום לתאונות המתרחשות בבית, בעבודה או בשיטוט מקרי ברחוב .

ביטוח תאונות אישיות נועד להעניק ביטחון כלכלי למקרה בו תיפגע בכול צורה שהיא לרבות בתאונת דרכים או בתאונה ביתית. הפגיעה הגופנית עלולה לגרום לאובדן זמני או אפילו קבוע של כושר העבודה, מצב של נכות לצמיתות. ביטוח תאונות אישיות יאפשר לך ולמשפחתך להתמודד כלכלית במקרה תאונה שתשבית אותך מעבודה
חברות הביטוח הפועלות בישראל מציעות לקהל לקוחותיהן את האפשרות לרכוש פוליסת ביטוח פרטית. פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכסה על פגיעה מכול סיבה חיצונית, פגיעה פתאומית ובלתי צפויה ופגיעה שגורמת לנזק ללא תלות בגורם אחר.זוהי פוליסת ביטוח פרטית אשר כל אחד יכול לרכוש ולשלם עבורה בהתאם לצרכיו ונתוניו האישיים. ולכן אין מדובר בפוליסה זהה לכל אחד ואחד אלא בפוליסת ביטוח ספציפית אשר בנויה באופן ספציפי עבור הלקוח, בהתאם לנתוניו האישיים השונים כגון גילו, גובה השתכרותו, מקצועו, מצבו הבריאותי וכו'.

הכיסוי הביטוחי שניתן לבעלי פוליסות ביטוח שכאלה הוא נרחב. הכיסוי כולל נזקי גוף שנגרמו למבוטח בעקבות רוב סוגי התאונות, בכל שעה ובכל מקום בעולם, למעט מקרים חריגים שלגביהם מצוין בפוליסה במפורש שלא יחול הכיסוי של חברת הביטוח.

להלן מספר דוגמאות לכיסויים הביטוחים

· כיסוי פגיעה גופנית מתאונה אשר גרמה למוות, נכות מלאה או חלקית למבוטח,
  במהלך שנה מיום התאונה


· תשלום תגמולי ביטוח למוטבים או ליורשים של מבוטח שנפטר עקב תאונה .

· פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מלאה או חלקית מתאונה

· פיצוי למקרה שברים וכוויות כתוצאה מתאונה

· פיצוי חד פעמי למקרה סיעוד מתאונה

· כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים – פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז
  ועד סה"כ 26 שבועות אשפוז


· פיצוי עבור היעדרות מבחינות לאחר תאונה

· השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה

· כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט חובבנית

· כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים

רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il