ליסינג לציוד/ רכב היא הדרך שעסקים רוכשים כיום ציודים ורכבים.

ליסינג הוא מסלול בו גלומים גם יתרונות פיננסיים רבים. שיטה זו מאפשרת פריסה נוחה של תשלומים,

הקדמת הוצאות לצרכי מס ואינה באה על חשבון מסגרת האשראי הבנקאית של הלקוח.
 במקרים
מסוימים חברת הליסינג מאפשרת להחליף את הציוד/הרכב אחר במהלך תקופת הליסינג.
 
חברות רבות
כיום מסתייעות בשירותים חיצוניים, כגון עסקאות שירותי ליסינג, על מנת לפנות

את התזרים הפנוי
והאובליגו הבנקאי שלהם לעסקם העיקרי ללא דאגות מיותרות.

 

 יתרונות הליסינג:
 
·         מימון חוץ בנקאי שאיננו משפיע על האובליגו בבנק. 
 
·         החזר חודשי קבוע וידוע מראש המונע הכבדה על תזרים המזומנים.
 
·         שדרוג הציוד במהלך/ בתום תקופת השכירות ע"פ צרכיי הלקוח. 
 

·         רישום העסקה לצורכי מיסוי כהוצאה ולא כהשקעה. 

 

ללקוח ישנן מס' אופציות בתום תקופת השכירות  :
 
·         החזרת הציוד הישן ושדרוגו לדגמים חדשים. 
 
·         מימוש אופציית רכישה בסכום הקבוע ומוסכם מראש. 

·         הארכת השכירות לשנה נוספת בעלות האופציה.


רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il