מהו פקטורינג ?

הפקטורינג נועד לתת מענה לפתרון בעיית אשראי לקוחות באמצעות רכישת חשבוניות שהפיקה החברה ללקוח הסופי ומתן תשלום מיידי לחברה . יש להוסיף ולעדכן כי ביצוע הפקטורינג מותנה במספר פרמטרים והם :

 • הלקוח הסופי עובר בדיקה ע"י חברת הפקטורינג ונמצא בר יכולת פירעון.
 • החברה "מבטחת" את התקבולים מהלקוח הסופי ע"י חברת ביטוח  המקובלת על ידי חברת הפקטורינג.

יתרונות הפקטונרינג? 

 • מימון הפקטורינג אינו נכלל באובליגו העסקי ומעניק לחברה מקור מימוני נוסף המבוסס על הכנסות. 
 • הקלה על תזרים המזומנים ושיפור מבנה המאזן (סעיף הלקוחות הופך למזומן) . 
 • מפנה זמן יקר שהושקע עד היום בניהול אשראי לקוחות. 
 • הגדלת הון עבודה פנוי מעבר לאשראי הקיים 
 • מאפשר צפי מדויק של תזרים המזומנים לניהול העסק. 
 • הפחתת סיכון אשראי של לקוחות וחובות אבודים. 
 • הפחתת הוצאות תפעול על ידי מיקור חוץ של גביית חובות מסחריים. 
 • שיפור המידע שמועבר להנהלה על ידי דיווח בזמן אמת באינטרנט. 
 • תנאי אשראי גמישים. 

כמה זמן אורך תהליך הבקשה ? 

 התהליך הראשוני אורך בין שבועיים עד שלושה שבועות בהתאם למהירות שבה החברה מספקת את המידע הבסיסי והדוחות. ברגע שמאושרת מסגרת אשראי המסגרת ניתנת באופן מידי תוך 72 שעות.

 כיצד פועל הפקטורינג?

 • החברה מנפיקה את החשבוניות בגין השירות / המוצר. 
 • החברה שולחת את החשבוניות לחברת הפקטורינג שמממנת 85% מהסכום באופן מידי 
 • הלקוח משלם את החשבונית לחברת הפקטורינג על פי תנאי תשלום שנקבעו מראש. 
 • חברת הפקטורינג מעבירה את יתרת התשלום ה- 15% הנותרים. 

 הפרמטרים העיקריים בקביעת העלויות הנם הסיכון הקיים בתיק החייבים במילים אחרות איכות החייבים, תקופות האשראי , פיזור החייבים בתיק, גודל התיק, עלויות תפעולו ונתוני הספק.

רחוב המשוט 8 יבנה
טלפון: 08-6316212
 info@nbo.co.il